świstak.codes

O programowaniu, informatyce i matematyce przystępnym językiem

Licencje

Tekst

Wszystkie teksty na stronie są autorstwa Tomasza Świstaka. Zabrania się ich kopiowania i modyfikacji bez zgody twórcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Grafiki, dźwięki i inne multimedia.

Jeśli przy grafice (i innych) lub na dole strony nie zaznaczono inaczej, zabrania się ich kopiowania i modyfikacji bez zgody twórcy bloga. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tyczy się to także grafik wygenerowanych automatycznie przez AI (oznaczone, jako generowane przez DALL-E lub inne narzędzia). Więcej informacji tutaj: https://help.openai.com/en/articles/6425277-can-i-sell-images-i-create-with-dall-e. Grafika na tej stronie również została wygenerowana z użyciem DALL-E.

W przypadku innych autorów zamieszczone są informacje o pierwotnej licencji i nawet jeśli doszło do modyfikacji, oryginalna licencja została zachowana.

Kody źródłowe

Kody źródłowe przedstawione na stronie oraz zalinkowane na GitHubie, Replit oraz innych platformach tego typu, są na licencji MIT, chyba że napisano inaczej.

Treść licencji znajdziesz tutaj: https://github.com/swistak-codes/snippets-backup/blob/main/LICENSE.md

Licencje podmiotów zewnętrznych

Blog powstał przy użyciu wielu otwartoźródłowych narzędzi tworzonych przez inne osoby. Dokładny spis bibliotek używanych przez kod bloga wraz z licencjami znajdziesz poniżej:

BibliotekaLicencjaURL
@faker-js/fakerMIThttps://github.com/faker-js/faker
@giscus/reactCustom: https://github.com/giscus/giscus-componenthttps://github.com/giscus/giscus-component
@jsdevtools/rehype-tocMIThttps://github.com/JS-DevTools/rehype-toc
@mdx-js/loaderMIThttps://github.com/mdx-js/mdx
@mdx-js/mdxMIThttps://github.com/mdx-js/mdx
@mdx-js/reactMIThttps://github.com/mdx-js/mdx
@next/mdxMIThttps://github.com/vercel/next.js
@nrwl/cliMIThttps://github.com/nrwl/nx
@nrwl/cypressMIThttps://github.com/nrwl/nx
@nrwl/eslint-plugin-nxMIThttps://github.com/nrwl/nx
@nrwl/jestMIThttps://github.com/nrwl/nx
@nrwl/linterMIThttps://github.com/nrwl/nx
@nrwl/nextMIThttps://github.com/nrwl/nx
@nrwl/reactMIThttps://github.com/nrwl/nx
@nrwl/webMIThttps://github.com/nrwl/nx
@nrwl/workspaceMIThttps://github.com/nrwl/nx
@phosphor-icons/webMIThttps://github.com/phosphor-icons/web
@socialgouv/matomo-nextApache-2.0https://www.fabrique.social.gouv.fr
@testing-library/reactMIThttps://github.com/testing-library/react-testing-library
@typescript-eslint/eslint-pluginMIThttps://github.com/typescript-eslint/typescript-eslint
@typescript-eslint/parserBSD-2-Clausehttps://github.com/typescript-eslint/typescript-eslint
avsdf-baseMIThttps://github.com/iVis-at-Bilkent/avsdf-base
babel-jestMIThttps://github.com/facebook/jest
babel-plugin-styled-componentsMIThttps://github.com/styled-components/babel-plugin-styled-components
cheerioMIThttps://github.com/cheeriojs/cheerio
clsxMIThttps://github.com/lukeed/clsx
core-jsMIThttps://github.com/zloirock/core-js
cose-baseMIThttps://github.com/iVis-at-Bilkent/cose-base
cypressMIThttps://github.com/cypress-io/cypress
cytoscapeMIThttps://github.com/cytoscape/cytoscape.js
cytoscape-avsdfMIThttps://github.com/iVis-at-Bilkent/cytoscape.js-avsdf
cytoscape-colaMIThttps://github.com/cytoscape/cytoscape.js-cola
cytoscape-cose-bilkentMIThttps://github.com/cytoscape/cytoscape.js-cose-bilkent
cytoscape-dagreMIThttps://github.com/cytoscape/cytoscape.js-dagre
cytoscape-edgehandlesMIThttps://github.com/cytoscape/edgehandles
cytoscape-eulerMIThttps://github.com/cytoscape/cytoscape.js-euler
cytoscape-fcoseMIThttps://github.com/iVis-at-Bilkent/cytoscape.js-fcose
cytoscape-klayMIThttps://github.com/cytoscape/cytoscape.js-klay
cytoscape-leafletMIThttps://github.com/aleksplus/cytoscape-leaflet
cytoscape-spreadMIThttps://github.com/cytoscape/cytoscape.js-spread
cytoscape-springyMIThttps://github.com/cytoscape/cytoscape.js-springy
d3-selectionISChttps://github.com/d3/d3-selection
dagreMIThttps://github.com/dagrejs/dagre
date-fnsMIThttps://github.com/date-fns/date-fns
eslintMIThttps://github.com/eslint/eslint
eslint-config-nextMIThttps://github.com/vercel/next.js
eslint-config-prettierMIThttps://github.com/prettier/eslint-config-prettier
eslint-plugin-cypressMIThttps://github.com/cypress-io/eslint-plugin-cypress
eslint-plugin-importMIThttps://github.com/import-js/eslint-plugin-import
eslint-plugin-jsx-a11yMIThttps://github.com/jsx-eslint/eslint-plugin-jsx-a11y
eslint-plugin-reactMIThttps://github.com/jsx-eslint/eslint-plugin-react
eslint-plugin-react-hooksMIThttps://github.com/facebook/react
feedMIThttps://github.com/jpmonette/feed
generate-mazeMIThttps://github.com/bestguy/generate-maze
graphologyMIThttps://github.com/graphology/graphology
graphology-generatorsMIThttps://github.com/graphology/graphology
jestMIThttps://github.com/facebook/jest
jsdomMIThttps://github.com/jsdom/jsdom
katexMIThttps://github.com/KaTeX/KaTeX
klayMIThttps://github.com/patrickhulce/klay
leafletBSD-2-Clausehttps://github.com/Leaflet/Leaflet
license-checkerBSD-3-Clausehttps://github.com/davglass/license-checker
lodashMIThttps://github.com/lodash/lodash
nanoidMIThttps://github.com/ai/nanoid
nextMIThttps://github.com/vercel/next.js
next-seoMIThttps://github.com/garmeeh/next-seo
next-sitemapMIThttps://github.com/iamvishnusankar/next-sitemap
nxMIThttps://github.com/nrwl/nx
plotly.jsMIThttps://github.com/plotly/plotly.js
plotly.js-localesMIThttps://github.com/plotly/plotly.js
prettierMIThttps://github.com/prettier/prettier
reactMIThttps://github.com/facebook/react
react-domMIThttps://github.com/facebook/react
react-ipynb-renderer-katexApache-2.0https://github.com/righ/react-ipynb-renderer
react-isMIThttps://github.com/facebook/react
react-modalMIThttps://github.com/reactjs/react-modal
react-playerMIThttps://github.com/CookPete/react-player
react-plotly.jsMIThttps://github.com/plotly/react-plotly.js
react-test-rendererMIThttps://github.com/facebook/react
react-toggleMIThttps://github.com/aaronshaf/react-toggle
reactflowMIThttps://github.com/xyflow/xyflow
regenerator-runtimeMIThttps://github.com/facebook/regenerator/tree/master/packages/regenerator-runtime
rehype-autolink-headingsMIThttps://github.com/rehypejs/rehype-autolink-headings
rehype-katexMIThttps://github.com/remarkjs/remark-math/tree/main/packages/rehype-katex
rehype-slugMIThttps://github.com/rehypejs/rehype-slug
remark-frontmatterMIThttps://github.com/remarkjs/remark-frontmatter
remark-gfmMIThttps://github.com/remarkjs/remark-gfm
remark-mathMIThttps://github.com/remarkjs/remark-math/tree/main/packages/remark-math
remark-mdx-frontmatterMIThttps://github.com/remcohaszing/remark-mdx-frontmatter
remark-mdx-imagesMIThttps://github.com/remcohaszing/remark-mdx-images
remark-prismBSD-3-Clausehttps://github.com/sergioramos/remark-prism
remark-rehypeMIThttps://github.com/remarkjs/remark-rehype
sharpApache-2.0https://github.com/lovell/sharp
springyMIThttps://github.com/dhotson/springy
stringify-objectBSD-2-Clausehttps://github.com/yeoman/stringify-object
ts-jestMIThttps://github.com/kulshekhar/ts-jest
ts-nodeMIThttps://github.com/TypeStrong/ts-node
tslib0BSDhttps://github.com/Microsoft/tslib
typescriptApache-2.0https://github.com/Microsoft/TypeScript
uuidMIThttps://github.com/uuidjs/uuid
validatorMIThttps://github.com/validatorjs/validator.js
weaverjsMIThttps://github.com/maxkfranz/weaver
zustandMIThttps://github.com/pmndrs/zustand