świstak.codes

O programowaniu, informatyce i matematyce przystępnym językiem

Jak narysować spiralę?

Na moim blogu rysowaliśmy już wiele rzeczy. Linie, okręgi, rośliny, zegar. Porysujmy znowu! Tym razem na tapet weźmy kolejną rzecz powiązaną z kołami — spirale. Po raz kolejny zobaczysz, jak w praktyce wykorzystać matematykę, geometrię i trygonometrię, aby zmusić komputer (z użyciem JavaScriptu) do narysowania czegokolwiek.

Spirale a matematyka

Zacznijmy najpierw od tego, czym z punktu widzenia matematyki jest spirala i jak ją w ten sposób zdefiniować. Spirala taka, jaką większość z nas kojarzy, fachowo nazywa się spiralą Archimedesa. Z punktu widzenia geometrii jest to krzywa w R2\mathbb{R} ^{2}, czyli w przestrzeni dwuwymiarowej.

Wzór na spiralę

Dobrze, ale skoro chcemy spiralę narysować, to sama wiedza, że jest to krzywa w przestrzeni dwuwymiarowej (czego i tak można było się domyślić), nie przyda się nam. Potrzebujemy jeszcze wzoru na punkty w przestrzeni. W podręcznikach znajdziemy następujący wzór na spiralę Archimedesa:

r=aθ+br = a\theta + b

We wzorze tym:

 • rr — promień, który spirala ma przy danym kącie.
 • θ\theta — kąt, dla którego wyliczamy promień.
 • aa — parametr (wartość stała) określający odległość między „zakręceniami” spirali.
 • bb — parametr (wartość stała) określający „odsunięcie” spirali od środka. Najczęściej przyjmuje się wartość 0.

Wpływ parametrów aa oraz bb na wygląd spirali możesz sprawdzić na poniższej prezentacji. Swoją drogą, właśnie coś takiego (ale bez zmiany parametrów w locie) osiągniesz, podążając za wskazówkami w dalszej części artykułu.

Tylko teraz możesz powiedzieć, że coś tu nie gra. W końcu mieliśmy dostać wzór na współrzędne punktu, a dostaliśmy wzór na promień dla zadanego kąta. O co tu chodzi?

Układ współrzędnych biegunowych

Otóż są to współrzędne, tylko w układzie współrzędnych biegunowych. Jeśli jesteś zaznajomiony(-a) z moim blogiem, mogłeś(-aś) już czytać o układzie współrzędnych Manhattan czy Czebyszewa, więc niekartezjańskie układy nie powinny być Ci obce. Różnica jest jednak taka, że tamte układy dalej operowały na współrzędnych xx i yy, a różniły się jedynie sposobem określania odległości między punktami.

W przypadku układu współrzędnych biegunowych (po ang. polar coordinate system) każdy punkt reprezentowany jest przez promień (rr) i kąt (θ\theta). Bardziej fachowo mówiąc, są to promień wodzący punktu oraz jego amplituda. Sam układ moglibyśmy narysować mniej więcej w następujący sposób:

Układ współrzędnych biegunowych z oznaczonymi kątami co 30 stopni.
Układ współrzędnych biegunowych z oznaczonymi kątami co 30 stopni. Zwykle jednak, rysując ten układ, pomijamy opisywanie kątów.
(źródło: Mets501, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Nie wnikajmy jakoś głęboko w matematykę stojącą za tym układem, jego historię czy zastosowania. Nas przede wszystkim będzie interesować, jak współrzędne układu biegunowego przekształcić we współrzędne kartezjańskie. A to możemy zrobić wzorem, który wyprowadziłem w poprzednim artykule, dla znalezienia pozycji na okręgu, gdy znamy jego promień i kąt środkowy. Nie będę ponownie pokazywać, w jaki sposób go wyprowadzić; jeśli jesteś ciekaw(a), przeczytaj poprzedni artykuł poświęcony rysowaniu zegara analogowego. Tutaj po prostu przepiszę gotowe wzory:

x=rcosθy=rsinθx = r \cdot \cos \theta \\ y = r \cdot \sin \theta

Konwersję w drugą stronę również możemy wykonać, ale to wybiega poza obszar tematyczny tego artykułu.

Inne spirale

Można powiedzieć, że poznaliśmy spiralę Archimedesa, przynajmniej od strony wzoru na nią. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to jedyny rodzaj spirali.

Uogólnieniem spirali Archimedesa jest wzór na spiralę archimedejską. Wygląda następująco:

r=aθ1n+br = a \theta^{\frac{1}{n}} + b

Względem poprzedniego wzoru różnica jest taka, że podnosimy kąt do potęgi 1n\frac{1}{n}. Można przyjąć, że nn określa, jak bardzo „ściśnięta” jest spirala. Pozostałe symbole mają to samo znaczenie co do tej pory.

Istnieją cztery nazwane rodzaje spirali zależne od wartości nn:

 • n=1n = 1: spirala Archimedesa, którą poznaliśmy wcześniej.
 • n=2n = 2: spirala Fermata. Charakterystyczną cechą jest to, że dla każdego kąta zwracane są dwie wartości promienia. Tym samym powstała spirala jest symetryczna. Więcej informacji tutaj.
 • n=1n = -1: spirala hiperboliczna. Więcej informacji tutaj.
 • n=2n = -2: lituus. Więcej informacji tutaj.

Oprócz tego dość charakterystyczna i znana jest spirala logarytmiczna. Dystans między kolejnymi „zakręceniami” przyrasta geometrycznie, stąd dość szybko staje się rozwlekła. Jej szczególnym przypadkiem jest złota spirala, gdzie spirala rozszerza się w tempie zgodnym ze złotym podziałem.

Spiralę logarytmiczną opiszemy wzorem:

r=aebθr=ae^{b \theta}

(ee — podstawa logarytmu naturalnego)

Natomiast szczególny przypadek złotej spirali możemy opisać takim wzorem:

r=φ2θ/πr=\varphi ^{2\theta /\pi}

(φ\varphi — złoty podział)

Nie będziemy implementować opisanych tu spiral, ale zachęcam do przerobienia pokazanego niżej kodu tak, aby narysował inny rodzaj spirali.

Przygotowanie środowiska programistycznego

Podobnie jak w przypadku rysowania zegara, tak i tutaj zrobimy to w przeglądarkowym JavaScripcie, wykorzystując element <canvas> (płótno) do rysowania. W tamtym artykule dałem bardziej szczegółowe instrukcje, w jaki sposób przygotować odpowiedniego HTML-a, więc zapraszam tam po szczegóły. Tutaj tylko w skrócie napiszę, że potrzebujemy mieć następujący tag:

<canvas id="canvas" width="500" height="500">
 Twoja przeglądarka nie wspiera Canvas
</canvas>

Kod możesz w wygodny sposób napisać np. w serwisie CodePen, bez potrzeby robienia czegokolwiek na własnym komputerze (chociaż nie ma tutaj nic, co wymagałoby skomplikowanych instalacji i obciążania systemu).

W kwestii części JavaScriptowej potrzebujemy dostać się do płótna i jego kontekstu rysowania w dwóch wymiarach, co zrobimy następująco:

const canvas = document.getElementById("canvas");
const context = canvas.getContext("2d");

Możemy teraz przejść do programowania rysowania spirali. W przeciwieństwie do rysowania zegara nie będziemy tworzyć żadnej animacji, więc nie musimy pisać kodu czyszczącego ekran czy też pętli odświeżającej go.

Funkcje do obliczania pozycji

Zanim cokolwiek narysujemy, napiszmy najpierw funkcję, która obliczy promień dla zadanego kąta spirali. Załóżmy też, przynajmniej w tym miejscu, że parametry aa i bb możemy ustalić w dowolny sposób. Wzór jest dość prosty, więc i funkcja nie jest w żaden sposób skomplikowana:

const getRadius = (parameterA, parameterB, angle) => {
 return parameterA * angle + parameterB;
};

Dodatkowo przyda nam się również funkcja, która zamieni współrzędne w układzie współrzędnych biegunowych na tradycyjny kartezjański. Przy okazji, żeby ładnie narysować, przesuniemy układ tak, aby punkt (0,0)(0,0) znajdował się na środku płótna. W tym celu zmierzymy, gdzie jest środek, zanim napiszemy funkcję:

const centerX = canvas.width / 2;
const centerY = canvas.height / 2;

const polarToCartesian = (radius, angle) => {
 const x = radius * Math.cos(angle) + centerX;
 const y = radius * Math.sin(angle) + centerY;

 return [x, y];
};

Mamy teraz wszystko, co jest potrzebne do rysowania spirali. W takim razie narysujmy ją.

Pętla rysująca

Przydatne stałe

Jednak zanim narysujemy spiralę, ustawmy sobie parę stałych:

 • maksymalny promień, który możemy narysować,
 • wartości parametrów aa i bb,
 • o ile będziemy zwiększać kąt co iterację.

W moim przypadku ustalę te stałe w poniższy sposób:

const MAX_RADIUS = 250;
const A = 5;
const B = 0;
const ANGLE_INCREMENT = 0.01;

Parametr aa o wartości 5 da ładnie rozsunięte ramiona spirali, a bb równe 0 brak odsunięcia od środka. Wartość, o którą zwiększamy kąt, jest eksperymentalnie wyznaczona przeze mnie — dawała najlepsze rezultaty przy metodzie rysowania opisanej dalej w tym artykule.

Iteracyjne odkrywanie punktów spirali

Następnie musimy iteracyjnie odkryć punkty spirali, które narysujemy. Wykorzystamy pętlę typu while, ponieważ nie jesteśmy w stanie z góry określić liczby iteracji. Dlaczego? Otóż wiemy, jak kąt będzie przyrastać, ale nie wiemy, jaki będzie maksymalny. Znamy natomiast maksymalny promień, ale jego przyrost zależy od przyrastania kąta. Pętla for w takim przypadku nie jest naturalnym wyborem.

Jednak aby odpowiednio wysterować taką pętlę, musimy poza pętlą zainicjować dwie zmienne: ostatnio wyliczony promień i aktualny kąt. Damy im zerowe wartości:

let lastRadius = 0;
let currentAngle = 0;

W samej pętli na razie tylko wyznaczmy punkty (bez ich rysowania). Iterować będziemy tak długo, aż osiągniemy maksymalny promień, a co odkrycie kolejnego punktu zaktualizujemy wartości powyższych zmiennych:

while (lastRadius < MAX_RADIUS) {
 const newRadius = getRadius(A, B, currentAngle);
 const [newX, newY] = polarToCartesian(newRadius, currentAngle);

 lastRadius = newRadius;
 currentAngle += ANGLE_INCREMENT;
}

Narysowanie punktów

Mamy punkty, ale wciąż ich nie narysowaliśmy. Wbrew pozorom w JavaScript nie jest to aż tak oczywiste zadanie, ponieważ nie mamy tutaj metody typu putPixel znanej z innych języków, ustawiającej kolor na wskazanym punkcie. Możemy jednak to obejść.

Obejście, które ja proponuję, to rysowanie odcinków. Zapamiętajmy zawsze ostatni wyznaczony piksel i narysujmy od niego odcinek do nowo wyznaczonego. Przy zwiększaniu kąta o 0,01 co iterację obliczone odległości będą i tak się różnić o ok. 1 piksel, więc spirala będzie wyglądać dobrze, nie będzie „kanciasta”.

Sposób rysowania odcinków w JavaScript opisałem w artykule o rysowaniu zegara i nie będę tutaj powtarzać jego dokładnego opisu. To, co najważniejsze, żebyś wiedział(a) — użyjemy dwóch funkcji:

 • moveTo() do ustawienia punktu startowego odcinka,
 • lineTo() do narysowania odcinka do wskazanego punktu.

Przed pętlą ustawimy „ostatni” punkt na środku płótna, bo i tak stamtąd zaczynamy rysowanie. Musimy tylko wziąć pod uwagę przesunięcie współrzędnej X zależne od parametru bb. Następnie ustawimy styl rysowania (strokeStyle) i je rozpoczniemy (beginPath()). Dopiero wtedy uruchomimy pętlę wyznaczającą punkty i tam wykonamy określenie odcinka. Zaraz za pętlą wywołamy narysowanie wszystkich określonych przez nas odcinków (stroke()). Całość będzie wyglądać następująco:

let lastRadius = 0;
let currentAngle = 0;
let lastX = centerX + B;
let lastY = centerY;

context.beginPath();
context.strokeStyle = 'black';
while (lastRadius < MAX_RADIUS) {
 context.moveTo(lastX, lastY);
 const newRadius = getRadius(A, B, currentAngle);
 const [newX, newY] = polarToCartesian(newRadius, currentAngle);
 context.lineTo(newX, newY);

 lastRadius = newRadius;
 currentAngle += ANGLE_INCREMENT;
 lastX = newX;
 lastY = newY;
}
context.stroke();

Koniec implementacji

Jeśli podążałeś(-aś) według powyższych instrukcji, na Twoim ekranie powinna ukazać się spirala podobna do tej, którą pokazałem w prezentacji na początku artykułu. Jeśli chcesz porównać to, co napisałeś(-aś) do mojego kodu, albo po prostu jesteś tutaj po gotowca (ale wtedy chociaż przeczytaj teorię), implementację znajdziesz na jednej z dwóch poniższych platform:

Tym razem nie dam jak ostatnio rozwiązania w Pythonie, ale za to w ramach gratisu możesz zobaczyć, jak w bardzo prosty sposób przerobiłem kod rysujący spiralę, tak aby rysował złotą spiralę. Kod znajdziesz poniżej:

Zwróć uwagę, że tak naprawdę jedyna różnica to funkcja getRadius, która teraz używa po prostu innego wzoru. W zasadzie reszta kodu jest taka sama.

Podsumowanie

W tym artykule poruszyliśmy temat, mogłoby się wydawać, nieco trudniejszy niż ostatnio, ale koniec końców wcale nie było aż tak ciężko. Mimo że dla kogoś mniej obeznanego z matematyką takie pojęcia jak układ współrzędnych biegunowych mogą brzmieć przerażająco, nie stoi za tym nic trudnego. Ostatecznie całość narysowaliśmy dzięki dwóm prostym funkcjom i jednej prostej iteracji. Zachęcam do kombinowania na własną rękę z rysowaniem różnych kształtów i figur, a także do bliższego zapoznania się ze współrzędnymi biegunowymi — potrafią być przydatne nie tylko do obliczania punktów spirali.

Literatura

Zdjęcie na okładce wygenerowane przez DALL-E.