świstak.codes

O programowaniu, informatyce i matematyce przystępnym językiem

Dziwny przypadek reszty z dzielenia

Gdy we wczesnych latach podstawówki uczyliśmy się dzielenia (szczególnie „pod kreską”), w pewnym momencie dowiadywaliśmy się, że nie da się liczb idealnie podzielić. Czasami zostaje reszta. W końcu gdy dzielimy 6 na 4, to w szóstce zmieścimy tylko jedną czwórkę, ale to nie oznacza, że 6 dzielone przez 4 to po prostu 1. Mamy jeszcze 2 reszty, ewentualnie co dokładniejsi podaliby wynik 1,5. Jak się okazuje, obliczenie reszty z dzielenia, mimo że wydaje się czymś prostym i oczywistym... no cóż, zawsze coś musi się komplikować. Dlatego też przeanalizujmy tę operację: rozłóżmy ją na czynniki pierwsze i zobaczmy, co może tutaj pójść inaczej, i dlaczego, mimo różnych wyników, wciąż wszystko jest poprawnie.

Programistyczny problem z resztą z dzielenia

W zasadzie we wstępie opisałem, czym jest reszta z dzielenia. Jednak dla lepszego zrozumienia, dlaczego jest jakikolwiek z tym problem, po prostu go doświadczmy. Na potrzeby naszego przykładu załóżmy, że chcemy wykonać cztery operacje:

{8 mod 5,8 mod 5,8 mod (5),8 mod (5)\begin{cases} 8 \text{ mod } 5, \\ -8 \text{ mod } 5 ,\\ 8 \text{ mod } (-5), \\ -8 \text{ mod } (-5) \end{cases}

Dla wyjaśnienia: mod\text{mod} to operacja obliczenia reszty z dzielenia. Weźmy pod uwagę trzy języki programowania: Dart, Python oraz C (na dwa sposoby).

Dart

W języku Dart wykonujemy poniższy kod źródłowy (tutaj dostępny w serwisie repl.it):

void main() {
 print('8 mod 5 = ${8 % 5}');
 print('-8 mod 5 = ${-8 % 5}');
 print('8 mod -5 = ${8 % -5}');
 print('-8 mod -5 = ${-8 % -5}');
}

Wyniki:

{8 mod 5=3,8 mod 5=2,8 mod (5)=3,8 mod (5)=2\begin{cases} 8 \text{ mod } 5 = 3, \\ -8 \text{ mod } 5 = 2,\\ 8 \text{ mod } (-5) = 3, \\ -8 \text{ mod } (-5) = 2 \end{cases}

Python

Teraz spróbujemy taki kod w języku Python (tutaj dostępny w serwisie repl.it):

print('8 mod 5 = {}'.format(8 % 5))
print('-8 mod 5 = {}'.format(-8 % 5))
print('8 mod -5 = {}'.format(8 % -5))
print('-8 mod -5 = {}'.format(-8 % -5))

Wyniki:

{8 mod 5=3,8 mod 5=2,8 mod (5)=2,8 mod (5)=3\begin{cases} 8 \text{ mod } 5 = 3, \\ -8 \text{ mod } 5 = 2,\\ 8 \text{ mod }(-5) = -2, \\ -8 \text{ mod } (-5) = -3 \end{cases}

C

Na koniec zobaczmy, jak to wygląda w języku C. W tym języku możemy wyliczać resztę z dzielenia na dwa sposoby, więc tak też zrobimy w przypadku naszego kodu (tutaj dostępny w serwisie repl.it):

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void) {
 printf("Pierwszy sposób (operator %%):\n");
 printf("8 mod 5 = %d\n", 8 % 5);
 printf("-8 mod 5 = %d\n", -8 % 5);
 printf("8 mod -5 = %d\n", 8 % -5);
 printf("-8 mod -5 = %d\n", -8 % -5);
 printf("Drugi sposób (funkcja remainder):\n");
 printf("8 mod 5 = %0.f\n", remainder(8, 5));
 printf("-8 mod 5 = %0.f\n", remainder(-8, 5));
 printf("8 mod -5 = %0.f\n", remainder(8, -5));
 printf("-8 mod -5 = %0.f\n", remainder(-8, -5));
 return 0;
}

Wyniki dla pierwszego sposobu:

{8 mod 5=3,8 mod 5=3,8 mod (5)=3,8 mod (5)=3\begin{cases} 8 \text{ mod } 5 = 3, \\ -8 \text{ mod } 5 = -3,\\ 8 \text{ mod } (-5) = 3, \\ -8 \text{ mod } (-5) = -3 \end{cases}

Wyniki dla drugiego sposobu:

{8 mod 5=2,8 mod 5=2,8 mod (5)=2,8 mod (5)=2\begin{cases} 8 \text{ mod } 5 = -2, \\ -8 \text{ mod } 5 = 2,\\ 8 \text{ mod } (-5) = -2, \\ -8 \text{ mod } (-5) = 2 \end{cases}

Co jest grane?

Podsumowując, z tych trzech języków programowania okazało się, że dla prostej operacji wyliczenia reszty z dzielenia otrzymywaliśmy następujące wyniki:

{8 mod 5={3,2},8 mod 5={2,3},8 mod (5)={3,2},8 mod (5)={2,3}\begin{cases} 8 \text{ mod } 5 = \{ 3, -2\}, \\ -8 \text{ mod } 5 = \{ 2, -3\}, \\ 8 \text{ mod } (-5) = \{ 3, -2 \}, \\ -8 \text{ mod } (-5) = \{ 2, -3 \} \end{cases}

Brzmi to jak straszna niezgodność, bo dostajemy ciągle 3 i -2 albo 2 i -3. Do tego każdy z tych czterech przypadków ma wyniki inaczej rozłożone. Z matematycznego punktu widzenia, dla zadanych argumentów funkcja powinna zawsze zwracać ten sam wynik. Tutaj jednak, w zależności od języka programowania, dostajemy inne wyniki. Jesteś ciekaw(a), dlaczego, i który z nich jest poprawny z matematycznego punktu widzenia? Zapraszam do dalszej lektury.

Definicja euklidejska

Zacznijmy od tego, jak reszta z dzielenia jest powszechnie definiowana w matematyce. Jest opisana w twierdzeniu o dzieleniu z resztą, znanym też jako dzielenie euklidejskie.

Twierdzenie to mówi, że dla liczb całkowitych aa i bb, gdzie b0b \neq 0, istnieją takie liczby całkowite qq oraz rr, dla których:

a=bq+rgdzie: 0r<ba = bq+r \\ \text{gdzie: } 0 \leqslant r < \vert{b} \rvert

b\vert{b} \rvert to wartość bezwzględna z bb, czyli na „chłopski rozum” usunięcie znaku z liczby (dodatnia pozostaje dodatnią, ale ujemna zmienia się na dodatnią).

O ile sam wzór może nie być Ci znany, to na pewno rozpoznasz każdy z jego składników po nazwach:

 • aa — dzielna (liczba, którą dzielimy)
 • bb — dzielnik (liczba, przez którą dzielimy)
 • qq — iloraz (wynik dzielenia), tutaj jako liczba całkowita
 • rr — reszta z dzielenia

Z tej definicji od razu moglibyśmy odrzucić jako niepoprawne wszystkie te wyniki, które są ujemne. W takim razie, jaki jest wzór na resztę z dzielenia? Najpopularniejszą interpretacją z powyższej definicji, jest następujący wzór:

r=ababr = a - b\cdot \left\lfloor\frac{a}{b} \right\rfloor

.\lfloor . \rfloor to funkcja podłogi, czyli zaokrąglenie w dół, lub jak wielu upraszcza — odcięcie części ułamkowej i zostawienie jedynie całkowitej. W tym właśnie miejscu pojawiają się schody zwane liczbami ujemnymi. Dlaczego?

Na logikę, jeśli przykładowo z 1,6-1,6 (wynik z dzielenia 8 przez 5, gdzie jedna z tych liczb będzie ujemną) odcinamy część ułamkową, to powinniśmy otrzymać 1-1. Dlatego to uproszczenie definicji podłogi, o którym wspomniałem, jest bardzo złe i wprowadzające w błąd. 1,6-1,6 możemy zaokrąglić albo do 1-1, albo do 2-2. Zaokrąglenie w dół to zawsze zaokrąglenie do liczby mniejszej, czyli w tym przypadku 1,6=2\lfloor -1,6 \rfloor = -2, wbrew temu, co mówi intuicja. Stąd też w pokazanych wyżej przypadkach mamy do czynienia jedynie z dwoma poprawnymi sposobami obliczenia reszty:

r=851=3r=8+52=2r = 8 - 5 \cdot 1 = 3\\ r = - 8 + 5 \cdot 2 = 2

Aczkolwiek mogłeś(-aś) tutaj wypatrzeć jedną nieścisłość. Otóż z podanego wyżej wzoru wychodzą też wyniki -3 i -2. Oczywiście wyniki te są nieprawidłowe, ponieważ reszta powinna być zawsze dodatnia. W tym miejscu właśnie pojawia się nam problem z definicją, a co z tego wynika, pewna mnogość interpretacji, gdy chcemy wyliczać dla każdego możliwego przypadku.

Zakładając jednak, że reszty mogą być tylko dodatnie, to w tym momencie można by zakończyć artykuł i skwitować, że ze wszystkich pokazanych wyżej języków programowania jedynie Dart obliczył dobrze reszty z dzielenia. To byłoby jednak zbyt proste i zobaczmy, w jaki sposób języki programowania implementują resztę z dzielenia, tym samym powodując te błędy.

Informatyczne implementacje

W informatyce wyróżnia się kilka różnych algorytmów obliczania reszty z dzielenia, z których w zasadzie wszystkie są na swój sposób poprawne. Wynika to z tego, że w systemach obliczeniowych stosuje się nieco prostszą definicję dzielenia z resztą:

a=bq+rr<ba = bq + r \\ \vert{r} \rvert < \vert{b} \rvert

Tracimy warunek, że reszta musi być większa bądź równa zeru, a jedynie jej wartość bezwzględna musi być mniejsza od dzielnika. Jest to ważne, ponieważ dla dzielnika 5-5 reszta 33 będzie jak najbardziej poprawna (wartość bezwzględna z 5-5 to 55).

Przejdźmy więc do implementacji.

„Dzielenie obcięte”

W tym rodzaju dzielenia wykorzystujemy funkcję trunc (od ang. truncation, co można tłumaczyć jako obcięcie) w celu wykonania zaokrąglenia. Polega ona na dosłownie obcięciu części ułamkowej, czyli trunc(1,6)=1\text{trunc}(1,6) = 1 i trunc(1,6)=1\text{trunc}(-1,6) = -1.

Wzór na resztę z dzielenia wygląda następująco:

r=ab trunc(ab)r = a - b \text{ trunc}\left( \frac{a}{b} \right)

Sprawdźmy sobie nasze przypadki testowe na tym wzorze:

{8 mod 5=85 trunc(85)=851=3,8 mod 5=85 trunc(85)=85(1)=3,8 mod (5)=8(5) trunc(85)=8+5(1)=3,8 mod (5)=8(5) trunc(85)=8+51=3\begin{cases} 8 \text{ mod } 5 = 8 - 5 \text{ trunc}\left( \frac{8}{5}\right) = 8 - 5 \cdot 1=3, \\ -8 \text{ mod } 5 = -8 - 5 \text{ trunc}\left( \frac{-8}{5}\right) = -8 - 5 \cdot(-1)=-3, \\ 8 \text{ mod } (-5) = 8 - (-5) \text{ trunc}\left( \frac{8}{-5}\right) = 8 + 5 \cdot (-1)=3, \\ -8 \text{ mod } (-5) = -8 - (-5) \text{ trunc}\left( \frac{-8}{-5}\right) = -8 + 5\cdot1=-3 \end{cases}

To, co warto zapamiętać, to fakt, że w tym podejściu wynik operacji modulo ma zawsze ten sam znak co dzielna. Wartość bezwzględna reszty jest zawsze taka sama. Sposób ten jest zdecydowanie najprostszy w implementacji, a także najprostszy obliczeniowo dla komputera, ponieważ operacja dzielenia całkowitoliczbowego (ignorująca część ułamkową, jak i resztę z dzielenia) działa dokładnie tak, jakbyśmy zamknęli dzielenie w funkcji trunc.

Właśnie w ten sposób zrealizowana jest operacja modulo w języku C. Analogicznie działa wiele innych języków, m.in. C++ C#, Go, JavaScript, PHP, Swift, Visual Basic.

„Dzielenie z podłogą”

Gdy omówiłem dzielenie euklidejskie, pokazałem, że resztę z dzielenia możemy obliczyć, wykorzystując dzielenie z funkcją podłogi. Taki też sposób sugeruje Donald Knuth w swojej Sztuce Programowania. Przypomnijmy sobie wzór:

r=ababr = a - b\cdot \left\lfloor\frac{a}{b} \right\rfloor

Co istotne, podążając za pomysłem Knutha, nie definiujemy, że reszta ma być większa bądź równa zero. Wręcz przeciwnie. Autor Sztuki Programowania wprost podaje, że:

 • jeśli b>0b > 0, wtedy 0a mod b<b0 \leqslant a \text{ mod } b < b,
 • jeśli b<0b < 0, wtedy 0a mod b>b0 \geqslant a \text{ mod } b > b.

Sprawdźmy więc nasze przypadki testowe:

{8 mod 5=8585=851=3,8 mod 5=8585=85(2)=2,8 mod (5)=8(5)85=8+5(2)=2,8 mod (5)=8(5)85=8+51=3\begin{cases} 8 \text{ mod } 5 = 8 - 5 \left\lfloor \frac{8}{5}\right\rfloor = 8 - 5 \cdot 1=3, \\ -8 \text{ mod } 5 = -8 - 5 \left\lfloor \frac{-8}{5}\right\rfloor = -8 - 5 \cdot(-2)=2, \\ 8 \text{ mod } (-5) = 8 - (-5) \left\lfloor \frac{8}{-5}\right\rfloor= 8 + 5 \cdot (-2)=-2, \\ -8 \text{ mod } (-5) = -8 - (-5)\left\lfloor \frac{-8}{-5}\right\rfloor= -8 + 5\cdot1=-3 \end{cases}

W tym przypadku wynik operacji zawsze przyjmuje znak dzielnika. Z tego też powodu nie ma zgodności z definicją matematyczną. Metodę tą jednak powszechnie się stosuje przede wszystkim dlatego, że wzór z podłogą jest zdecydowanie najpopularniejszym ze wzorów na resztę z dzielenia.

Wróćmy teraz do fragmentów kodu, które pokazałem. Zdecydowanie najpopularniejszym językiem, który w taki sposób implementuje domyślnie operację modulo, jest Python. Oprócz niego tak zdefiniowaną tę operację mają między innymi Lua, Perl, R, Ruby, Scratch, TCL, a także popularne arkusze kalkulacyjne.

Dzielenie z zaokrągleniem

Kolejną definicją jest ta, którą przedstawiono w standardzie IEEE-754 (standard zapisu liczb zmiennoprzecinkowych). Według niej zamiast podłogi stosujemy zwykłe zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej.

r=abround(ab)r = a - b\cdot \text{round}\left( \frac{a}{b} \right)

Jak można się domyśleć, wciąż będziemy mieć liczby ujemne, stąd nie będzie zgodności z matematyczną definicją. Jednak tradycyjnie sprawdźmy nasze cztery przypadki testowe:

{8 mod 5=85 round(85)=852=2,8 mod 5=85 round(85)=85(2)=2,8 mod (5)=8(5) round(85)=8+5(2)=2,8 mod (5)=8(5) round(85)=8+52=2\begin{cases} 8 \text{ mod } 5 = 8 - 5 \text{ round}\left( \frac{8}{5}\right) = 8 - 5 \cdot 2=-2, \\ -8 \text{ mod } 5 = -8 - 5 \text{ round}\left( \frac{-8}{5}\right) = -8 - 5 \cdot(-2)=2, \\ 8 \text{ mod } (-5) = 8 - (-5) \text{ round}\left( \frac{8}{-5}\right) = 8 + 5 \cdot (-2)=-2, \\ -8 \text{ mod } (-5) = -8 - (-5) \text{ round}\left( \frac{-8}{-5}\right) = -8 + 5\cdot2=2 \end{cases}

Tutaj zdecydowanie najbardziej mijamy się z wynikami, jakie powinny być według definicji matematycznej, stąd też ten sposób jest najrzadziej spotykanym. Jeżeli już jest, to najczęściej jako jedna z alternatyw dla zwykłej operacji modulo, tak jak to pokazałem na przykładzie języka C. Wciąż ze względu na fakt, że sposób ten jest częścią jednego z najważniejszych standardów w informatyce, trzeba było o nim wspomnieć.

Dzielenie euklidejskie wg R.T. Boute'a

Wszystkie powyższe sposoby obliczały resztę z dzielenia, jednak żaden z nich nie robił tego w poprawny matematycznie sposób. Według definicji matematycznej reszta z dzielenia powinna być zawsze dodatnia, czego nie zapewniał żaden z pokazanych wzorów. Problem ten rozwiązał w swojej pracy z 1992 r. R. T. Boute (doi:10.1145/128861.128862).

Za podstawę bierzemy dowolną z dwóch definicji — odciętą lub z podłogą, ponieważ dla dodatnich liczb zawsze dają poprawny wynik. Natomiast w pozostałych przypadkach zachowujemy się następująco:

a mod (b)=a mod ba mod b=(a mod b)+bIJgdzie: J=jesˊli b<0, wtedy (1);w przeciwnym wypadku 1I=jesˊli a/bZ, wtedy 0; w przeciwnym wypadku 1a \text{ mod } (-b) = a \text{ mod } b \\ -a \text{ mod } b = -(a \text{ mod } b) + b \cdot I \cdot J \\ \text{gdzie: } \\ J = \text{jeśli } b < 0 \text{, wtedy } (-1); \text{w przeciwnym wypadku } 1 \\ I = \text{jeśli } a/b \in \Z \text{, wtedy } 0; \text{ w przeciwnym wypadku } 1

Ewentualnie można zastosować równoważny wzór:

r=ababr = a - \vert b \rvert \left\lfloor \frac{a}{\vert b \rvert} \right\rfloor

Jednak czy wzór ten na pewno zapewni nam wyniki zgodne z matematyczną definicją? Sprawdźmy:

{8 mod 5=8585=8585=851=3,8 mod 5=8585=8585=85(2)=28 mod (5)=8585=8585=851=3,8 mod (5)=8585=8585=85(2)=2\begin{cases} 8 \text{ mod } 5 = 8 - \vert 5\rvert \left\lfloor \frac{8}{\vert 5 \rvert }\right\rfloor = 8 - 5 \left\lfloor \frac{8}{5}\right\rfloor = 8 - 5 \cdot 1=3, \\ -8 \text{ mod } 5 = -8 - \vert 5\rvert \left\lfloor \frac{-8}{\vert 5 \rvert }\right\rfloor = -8 - 5 \left\lfloor \frac{-8}{5}\right\rfloor = -8 - 5 \cdot (-2)=2 \\ 8 \text{ mod } (-5) = 8 - \vert -5\rvert \left\lfloor \frac{8}{\vert -5 \rvert }\right\rfloor = 8 - 5 \left\lfloor \frac{8}{5}\right\rfloor = 8 - 5 \cdot 1=3, \\ -8 \text{ mod } (-5) = -8 - \vert -5\rvert \left\lfloor \frac{-8}{\vert -5 \rvert }\right\rfloor = -8 - 5 \left\lfloor \frac{-8}{5}\right\rfloor = -8 - 5 \cdot (-2)=2 \end{cases}

Wyniki w każdym przypadku są poprawne, tak więc ostatecznie otrzymaliśmy wzór zgodny z definicją matematyczną. Jednak wśród języków programowania jest to mało popularne podejście. Z pokazanych na początku artykułu, w taki sposób oblicza Dart, ale podobnie jest też w takich językach, jak ABAP, Maple czy Pascal (nie w każdej implementacji).

Przekształcenia formy „obciętej”

Z racji tego, że najbardziej powszechne w językach programowania jest obliczanie reszty z dzielenia w postaci „obciętej”, to możemy chcieć przekształcić tę formę do innej z tutaj pokazanych, w szczególności do euklidejskiej.

Algorytm E

Algorytm E pozwala nam przekształcić resztę z dzielenia obliczaną z wykorzystaniem operacji trunc na zgodną z euklidejską. Matematyczny wzór wygląda tutaj następująco:

r=rT+Ibgdzie:I={0jesˊli rT0,1jesˊli rT<0 oraz b>0,1jesˊli rT<0 oraz b<0rT — reszta z dzielenia obliczona z funkcją truncb — dzielnikr = r_T + I \cdot b \\ \text{gdzie:}\\ I = \begin{cases} 0 & \text{jeśli } r_T \geqslant 0, \\ 1 & \text{jeśli } r_T < 0 \text{ oraz } b > 0, \\ -1 & \text{jeśli } r_T < 0 \text{ oraz } b < 0 \end{cases} \\ r_T \text{ — reszta z dzielenia obliczona z funkcją trunc} \\ b \text{ — dzielnik}

W kodzie (JavaScript) moglibyśmy to dość prosto przedstawić w następujący sposób:

function mod(a, b) {
 var r = a % b;
 if (r < 0) {
  if (b > 0) {
   r = r + b;
  } else {
   r = r - b;
  }
 }
 return r;
}

Przetestujmy jego działanie „na kartce”. Jeżeli chcesz sobie przypomnieć wartości, które musimy poprawić, możesz zerknąć w wyniki z języka C. Oto obliczenia:

{8 mod 5=3+05=3,8 mod 5=3+15=2,8 mod (5)=3+0(5)=3,8 mod (5)=3+(1)(5)=3+5=2\begin{cases} 8 \text{ mod } 5 = 3 + 0 \cdot 5 = 3, \\ -8 \text{ mod } 5 = -3 + 1\cdot 5 = 2,\\ 8 \text{ mod } (-5) = 3 + 0 \cdot (-5) = 3, \\ -8 \text{ mod } (-5) = -3 + (-1) \cdot (-5) = -3+5=2 \end{cases}

Jak widać, byliśmy w stanie szybko poprawić wyniki, które otrzymamy w znacznej większości języków programowania, tak aby były zgodne z matematyczną definicją reszty z dzielenia.

Algorytm F

Postać euklidejska jest najważniejsza, jednak jeśli z jakiegoś powodu chciał(a)byś z formy „obciętej” uzyskać rezultat jak w „dzieleniu z podłogą”, możesz skorzystać z algorytmu F. Wygląda on następująco:

r=rT+Ibgdzie:I={1jesˊli signum(rT)signum(b),0w przeciwnym przypadku signum(n) — funkcja zwracająca znak liczby nr = r_T + I \cdot b \\ \text{gdzie:}\\ I = \begin{cases} 1 & \text{jeśli } \text{signum}(r_T) \neq \text{signum}(b), \\ 0 & \text{w przeciwnym przypadku } \end{cases} \\ \text{signum}(n)\text{ — funkcja zwracająca znak liczby } n\\

Kod tego algorytmu w JavaScript wygląda następująco:

function mod(a, b) {
 var r = a % b;
 if ((r > 0 && b < 0) || (r < 0 && b > 0)) {
  r = r + b;
 }
 return r;
}

Ponownie przetestujmy ten wzór ręcznie:

{8 mod 5=3+05=3,8 mod 5=3+15=2,8 mod (5)=3+1(5)=2,8 mod (5)=3+0(5)=3\begin{cases} 8 \text{ mod } 5 = 3 + 0 \cdot 5 = 3, \\ -8 \text{ mod } 5 = -3 + 1\cdot 5 = 2,\\ 8 \text{ mod } (-5) = 3 + 1 \cdot (-5) = -2, \\ -8 \text{ mod } (-5) = -3 + 0 \cdot (-5) = -3 \end{cases}

Jeśli przypomnimy sobie wyniki, które zwrócił nam Python, to wszystko się zgadza. Aczkolwiek warto wiedzieć, że w praktyce prędzej przyda się poprzedni algorytm niż ten.

Podsumowanie

Jak mogłeś(-aś) zauważyć, tak pozornie prosta i oczywista operacja matematyczna, jak obliczenie reszty z dzielenia, wcale taką być nie musi. Aczkolwiek jeśli czytasz mojego bloga od pewnego czasu, to już pewnie jesteś do tego przyzwyczajony(-na).

W takim razie pamiętaj, że kiedy będziesz musiał(a) wykonywać w algorytmach operację modulo, upewnij się, czy możesz mieć do czynienia z liczbami ujemnymi, a jeśli tak, to jakie wyniki w tym przypadku powinny być zwracane. Już w poprzednim artykule, przy obliczaniu dnia tygodnia, zwracałem na to uwagę, ale to nie jedyny taki przypadek w całym gronie algorytmów i wzorów matematycznych.

Literatura

 • Knuth, D. E., „Integer Functions and Elementary Number Theory” The Art of Computer Programming Volume 1 Fundamental Algorithms Third Edition. Addison-Wesley, 2020, s. 39-45
 • Raymond T. Boute. 1992. The Euclidean definition of the functions div and mod. ACM Trans. Program. Lang. Syst. 14, 2 (April 1992), 127–144. DOI:https://doi.org/10.1145/128861.128862
 • "IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic," in IEEE Std 754-2019 (Revision of IEEE 754-2008), vol., no., pp.1-84, 22 July 2019, doi:10.1109/IEEESTD.2019.8766229.
 • Leijen, Daan. "Division and modulus for computer scientists." (2003).
(zdjęcie na okładce pochodzi z serwisu Max Pixel, udostępnione w domenie publicznej)