świstak.codes

O programowaniu, informatyce i matematyce przystępnym językiem

Liczby pierwsze i proste sposoby na ich sprawdzanie

Liczby pierwsze to jeden z ważniejszych terminów w matematyce, do tego mający dość istotne zastosowanie praktyczne. Na samym początku przygody z tym tematem przedstawmy sobie teorię, a także najprostsze testy pierwszości.

Liczby pierwsze

Definicja

Zacznijmy w takim razie od tego, czym będziemy się zajmować. Definicja jest bardzo prosta. Liczba pierwsza to taka liczba naturalna, która równocześnie jest większa od 1 i ma tylko dwa dzielniki naturalne: 1 i samą siebie. Liczby większe od 1, ale mające więcej dzielników, nazywamy liczbami złożonymi.

Zgodnie z tą definicją możemy wyznaczyć, że pierwszymi w kolejności liczbami pierwszymi są 2, 3, 5, 7, 11 i 13. Lista ta jednak się nie kończy. Zbiór liczb pierwszych jest nieskończony, co udowodnił jeszcze Euklides, a największa obecnie poznana (stan na styczeń 2022 r.) to 28258993312^{82589933} − 1 i ma ponad 24 miliony cyfr. Co ciekawe, największa liczba pierwsza obliczona bez użycia komputerów została odkryta w 1951 r. i jest to 2148+117\frac{2^{148} + 1}{17}; składa się z 44 cyfr.

Wymieniając liczby pierwsze, znajdziemy pośród nich np. słynną na początku 2022 r. liczbę 2 147 483 647, przez którą posypały się serwery Microsoft Exchange (górny limit 32-bitowych znakowych zmiennych całkowitoliczbowych). Liczbą pierwszą jest także znane z memów 2137.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wróćmy na Ziemię i wymieńmy sobie kilka rzeczy, które warto wiedzieć o liczbach pierwszych:

 • Wszystkie z wyjątkiem 2 są liczbami nieparzystymi, ponieważ każda liczba parzysta jest podzielna przez 2, więc ma co najmniej 3 dzielniki.
 • Wszystkie większe od 5 (innymi słowy, wszystkie z wyjątkiem 2, 3 i 5) kończą się cyfrą 1, 3, 7 lub 9. Jest tak dlatego, że 0, 2, 4, 6 i 8 oznaczają liczby parzyste, natomiast każda liczba kończąca się cyfrą 5 jest podzielna przez 5.
 • Przez wiele lat nie było wśród matematyków zgody, czy 1 powinno uznawać się za liczbę pierwszą. Dopiero na początku XX wieku zostało ogólnie przyjęte, że 1 nie należy do nich.
 • Dla wszystkich liczb naturalnych większych od 1 najmniejszy dzielnik, pomijając 1, będzie liczbą pierwszą.
 • Każdą liczbę naturalną większą od 1 można zapisać jako iloczyn liczb pierwszych, co zaproponował jeszcze Euklides, ale udowodnił dopiero Gauss.

Zastosowania

Liczby pierwsze znalazły swoje zastosowanie w informatyce. Najbardziej znane jest ich wykorzystanie w algorytmach kryptograficznych posługujących się parą kluczy (prywatnym i publicznym), takich jak RSA. W RSA obliczamy iloczyn dwóch bardzo dużych losowych liczb pierwszych (2048-bitowe), które mają największy wspólny dzielnik równy 1. Następnie na tej podstawie jest wyliczany klucz. Dzięki zastosowaniu tak dużych liczb pierwszych złamanie szyfru jest zadaniem niemal niemożliwym.

Inne zastosowanie możemy znaleźć w niektórych sposobach obliczania sum kontrolnych. Tutaj jako przykład może posłużyć algorytm Adler-32, gdzie wszystkie sumy liczymy modulo 65521 wszystkich pośrednio obliczanych sum. Została wybrana taka liczba, ponieważ jest to największa liczba pierwsza mniejsza od 2162^{16}, a algorytm opiera się na sumowaniu dwóch 16-bitowych sum kontrolnych. Podobnie, ale z o wiele mniejszą liczbą pierwszą, obliczana jest suma kontrolna w numerze ISBN. Tam wykonuje się modulo 11. Dzięki użyciu liczby pierwszej jesteśmy w stanie wykryć, gdzie i jaki błąd został popełniony.

Liczby pierwsze są też używane w funkcjach haszujących wykorzystywanych w tablicach haszowanych. Możemy znaleźć sposoby opisane przez Wegmana i Cartera, gdzie tworzyli funkcje haszujące z losowych funkcji liniowych modulo duże liczby pierwsze. Z czasem zamiast funkcji liniowej zaczęli stosować wielomiany, jednak wciąż pozostawała część modulo liczba pierwsza.

Liczby pierwsze wykorzystuje się także w algorytmach generowania liczb pseudolosowych. W bardzo popularnym algorytmie Mersenne Twister liczba pierwsza (zwykle 21993712^{19937} - 1) jest wykorzystywana do inicjacji generatora. Innym algorytmem z tej kategorii stosującym liczby pierwsze jest Blum Blum Shub, gdzie wykorzystuje się iloczyn dwóch dużych liczb pierwszych.

Testy pierwszości

Testami pierwszości nazywamy sposoby pozwalające sprawdzić, czy dana liczba jest liczbą pierwszą. Myślę, że po poznaniu definicji domyślasz się, jak to najprościej sprawdzić, jednak przedstawmy sobie to wprost.

Metoda naiwna

Metoda naiwna, znana w angielskiej literaturze jako trial division, to algorytm, dzięki któremu poznajemy wszystkie dzielniki liczby nn, po prostu dzieląc ją przez wszystkie liczby od 11 do nn. Co ciekawe, najstarszy opis tej metody pochodzi z 1202 r., a dokładniej ze słynnego dzieła Liber Abaci autorstwa Fibonacciego.

Aby poznać, czy liczba jest pierwsza, wystarczy iterować od 22 do n1n-1 i przerwać, gdy trafimy na liczbę, która potrafi podzielić nn bez reszty. Innymi słowy, w pętli wykonujemy operację n mod in \text{ mod } i, gdzie ii to kolejne liczby naturalne, i oczekujemy, że dla wszystkich po kolei wynik tego działania będzie różny od zera.

W kodzie (JavaScript) wygląda to następująco:

function trialDivision(number) {
  for (let i = 2; i < number; i++) {
    if (number % i === 0) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

Pierwsza optymalizacja metody naiwnej

Optymalizacją metody naiwnej będzie oczywiście zmniejszenie iteracji, które musimy wykonać, aby określić, czy liczba jest pierwsza. A możemy to zrobić oczywiście przez niedzielenie przez wszystkie liczby.

Spójrzmy tylko na kilka liczb, które nie są liczbami pierwszymi, i ich dzielniki (pomijając 1 i samą siebie):

10:2,524:2,4,6,8,1236:2,3,4,6,9,12,1863:3,7,9,2164:2,4,8,16,32100:2,4,5,10,20,25,50225:3,5,9,15,25,45,7510: 2, 5\\ 24: 2, 4, 6, 8, 12\\ 36: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 \\ 63: 3, 7, 9, 21 \\ 64: 2, 4, 8, 16, 32 \\ 100: 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 \\ 225: 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75

Widzisz tutaj pewną zależność? Największy dzielnik wynosi co najwyżej połowę liczby. Oznacza to, że możemy bezpiecznie zmniejszyć liczbę iteracji z nn do n/2n/2. W kodzie będzie to wyglądać tak:

function trialDivisionOptimized1(number) {
  for (let i = 2; i <= number / 2; i++) {
    if (number % i === 0) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

Druga optymalizacja metody naiwnej

Liczbę iteracji możemy zmniejszyć jeszcze bardziej. Spójrzmy jeszcze raz na dzielniki kilku liczb, jednak tym razem wraz z liczbami, przez które musimy mnożyć, aby uzyskać daną liczbę:

10=25=5224=212=38=46=64=83=12236=218=312=49=66=94=123=18263=321=79=97=21364=232=416=88=164=322100=250=425=520=1010=205=254=502225=375=545=925=1515=259=455=75310 = 2 \cdot 5 = 5 \cdot 2\\ 24 = 2 \cdot 12 = 3 \cdot 8 = 4 \cdot 6 = 6 \cdot 4 = 8 \cdot 3 = 12\cdot 2\\ 36 = 2 \cdot 18 = 3\cdot 12 = 4 \cdot 9 = 6 \cdot 6 = 9 \cdot 4 = 12 \cdot 3 = 18 \cdot 2 \\ 63 = 3 \cdot 21 = 7 \cdot 9 = 9\cdot 7 = 21 \cdot 3 \\ 64 = 2 \cdot 32 = 4 \cdot 16 = 8 \cdot 8 = 16 \cdot 4 = 32 \cdot 2 \\ 100 = 2 \cdot 50 = 4 \cdot 25 = 5 \cdot 20 = 10\cdot 10 = 20\cdot 5 = 25\cdot 4= 50\cdot 2 \\ 225= 3\cdot 75 = 5\cdot 45 = 9\cdot 25 = 15 \cdot 15 = 25 \cdot 9 = 45 \cdot 5 = 75 \cdot 3

Pamiętając o przemienności mnożenia, możemy zauważyć, że mniej więcej w środku listy wartości zaczynają się powtarzać. Oznacza to, że aby sprawdzić pierwszość liczby, wystarczyłoby sprawdzać jedynie do tego środkowego momentu. Tylko jak ten środek listy dzielników wyznaczyć?

Przypatrzmy się przypadkom liczb 36, 64, 100 i 225. W nich „środkowy” dzielnik jest mnożony przez samego siebie, czyli podnoszony do kwadratu. Innymi słowy — jeśli liczba posiada pierwiastek całkowity, będzie on tym „środkowym” dzielnikiem. Możemy to rozszerzyć i założyć, że nawet jeśli nie istnieje pierwiastek całkowity, jego przybliżona wartość rozdzieli nam dzielniki według powyższego schematu. Zobaczmy to ponownie na przykładach:

10310:2 ; 524524:2,3,4 ; 6,8,1236=636:2,3,4,6 ; 9,12,1863863:3,7 ; 9,2164=864:2,4,8 ; 16,32100=10100:2,4,5,10 ; 20,25,50225=15225:3,5,9,15 ; 25,45,75\sqrt{10} \approx 3\rightarrow 10 : 2\text{ ; } 5\\ \sqrt{24} \approx 5\rightarrow 24 : 2, 3, 4\text{ ; } 6, 8, 12\\ \sqrt{36} = 6\rightarrow 36 : 2, 3, 4, 6 \text{ ; } 9,12,18 \\ \sqrt{63} \approx 8\rightarrow 63 : 3, 7 \text{ ; } 9, 21 \\ \sqrt{64} = 8\rightarrow 64 : 2, 4 , 8 \text{ ; } 16 ,32 \\ \sqrt{100} = 10\rightarrow 100 : 2, 4,5, 10 \text{ ; } 20, 25, 50 \\ \sqrt{225} = 15\rightarrow 225: 3, 5, 9, 15 \text{ ; } 25, 45 , 75

W takim razie możemy spokojnie ograniczyć iteracje do n\sqrt{n}. Czysto dla formalności pokażę to jeszcze w kodzie:

function trialDivisionOptimized2(number) {
  for (let i = 2; i <= Math.sqrt(number); i++) {
    if (number % i === 0) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

Na koniec dla uściślenia — dokładniej mówiąc, to właśnie ten sposób opisał Fibonacci.

Porównanie szybkości działania

Aby zobaczyć, czy powyższe optymalizacje miały sens, porównajmy szybkość wykonywania każdego z trzech pokazanych wyżej algorytmów. W tym celu napisałem mały test, który mierzy prędkość wykonania dla wybranych 10 000 liczb pierwszych. Każdy z nich został wykonany 10 razy dla jednej liczby, po czym obliczyłem średnią z mierzonych czasów, co następnie przeniosłem na poniższe wykresy. Na osi Y znajduje się średni czas wykonania w nanosekundach, natomiast na osi X sprawdzana liczba pierwsza. Kod tego programu znajdziesz na moim GitHubie.

Wykres czasów wykonania w nanosekundach do sprawdzanej liczby. Wartości dla wersji bez optymalizacji, z 1 optymalizacją i z 2 optymalizacją
Porównanie czasów wykonania algorytmów na skali liniowej.
Wykres czasów wykonania w nanosekundach (w skali logarytmicznej) do sprawdzanej liczby. Wartości dla wersji bez optymalizacji, z 1 optymalizacją i z 2 optymalizacją
Porównanie czasów wykonania algorytmów na skali logarytmicznej.

Jak możesz zauważyć z powyższych wykresów, już pierwsza optymalizacja zmniejszyła czasy wykonania algorytmu. Jednak nie była to znacząca różnica i, jak można się było spodziewać, czasy są mniej więcej o połowę krótsze. Zdecydowanie bardziej pomogła tutaj druga optymalizacja, gdzie czasy wykonania są bliskie 10 000 nanosekund, czyli 0,01 milisekundy.

Dodam też, że nie należy przejmować się pikami między poszczególnymi liczbami. Nanosekundy to bardzo wysoka rozdzielczość, a nie uruchamiałem testu na dedykowanym komputerze, tylko na zwykłym, domowym laptopie, który miał też inne aplikacje działające w tle.

Aby być precyzyjnym, ostatnią największą sprawdzaną liczbą było 15 484 279, które jest milionową liczbą pierwszą. Średni czas wykonania dla każdej z powyższych metod wyniósł:

 • Bez optymalizacji: 45955807,9 ns45 ms45 955 807,9 \text{ ns} \approx 45 \text{ ms}
 • Optymalizacja 1: 22997023,2 ns22 ms22 997 023,2 \text{ ns} \approx 22 \text{ ms}
 • Optymalizacja 2: 11999,3 ns0,11 ms11 999,3 \text{ ns} \approx 0,11 \text{ ms}

Czysto dla formalności dodam, że program porównujący został wykonany na MacBooku Pro 2018 z procesorem Intel Core i7 2,6GHz. Na innych komputerach konkretne czasy wykonania mogą się różnić, jednak różnice te będą analogiczne.

Podsumowanie

Liczby pierwsze to jedna z tych koncepcji matematycznych, która znalazła istotne zastosowania w informatyce. Na tle wielu operacji, jakie wykonujemy na co dzień, są one w jakiś sposób wykorzystywane, stąd warto wiedzieć, czym są. Z punktu widzenia nauki programowania warto poznać, jak algorytmicznie można sprawdzać pierwszość, a także na tym przykładzie — jak można podchodzić do optymalizacji algorytmów przez zauważanie pewnych zależności, tak jak to pokazałem powyżej.

Literatura

(zdjęcie na okładce: Zina Deretsky, National Science Foundation (Courtesy: National Science Foundation), Public domain, via Wikimedia Commons)