świstak.codes

O programowaniu, informatyce i matematyce przystępnym językiem

Obliczanie wyrażeń matematycznych

W ostatnim artykule przedstawiłem odwrotną notację polską (ONP) i jak obliczać wyrażenia matematyczne zapisane za jej pomocą. Jednak powiedzmy sobie szczerze — pisząc aplikację obliczającą wyrażenia, nie możemy zmuszać użytkowników do stosowania małopopularnej notacji tylko dlatego, że wygodnie się ją programuje. Dlatego też w tym artykule opiszę, w jaki sposób wiedzę na temat ONP zastosować do obliczania wyrażeń matematycznych zapisanych w tradycyjny, infiksowy sposób.

Uwaga wstępna

Artykuł jest bezpośrednią kontynuacją mojego poprzedniego wpisu Odwrotna notacja polska. Jeśli go nie czytałeś(-aś), polecam jego lekturę, bo nie będę powtarzać pokazanych tam pojęć i opisów.

Jednak jeśli nie są Ci obce takie pojęcia jak notacja infiksowa, notacja polska i odwrotna notacja polska, a także znasz algorytm obliczania wyrażeń zapisanych w ONP, możesz spokojnie czytać dalej ten artykuł.

Podejście do obliczania wyrażeń matematycznych

Problem, który chcemy rozwiązać na łamach tego artykułu, wygląda następująco. Użytkownik naszej aplikacji wprowadza wyrażenie matematyczne w postaci typu 6 / 2 * (2 + 1), czyli fachowo mówiąc, w postaci infiksowej. Ze względu na istnienie kolejności wykonywania działań, nie możemy po prostu liczyć po kolei od lewej do prawej. Co w takim razie zrobić?

Jak pisałem w poprzednim artykule, wyrażenia matematyczne najprościej oblicza się algorytmicznie, gdy są zapisane w postaci postfiksowej, czyli tzw. odwrotnej notacji polskiej (w skrócie: ONP). W niej faktycznie możemy obliczyć wartość wyrażenia, idąc od lewej do prawej, tylko tyle, że musimy pomocniczo wykorzystać dodatkową strukturę danych, a dokładniej stos.

Wykorzystajmy to. Tylko jak? Najprościej: zamieniając postać infiksową na postfiksową, a następnie obliczając tak zapisane wyrażenie. Drugą część wiemy, jak wykonać. W takim razie pozostaje nam tylko poznać algorytm konwersji tradycyjnego zapisu do odwrotnej notacji polskiej.

Algorytm stacji rozrządowej

Najpopularniejszym i najprostszym podejściem na konwersję z postaci infiksowej na postfiksową jest algorytm stacji rozrządowej (po ang. shunting yard algorithm). Został opublikowany w 1961 r. przez słynnego E. Dijkstrę, którego możesz kojarzyć choćby z najbardziej znanego algorytmu szukania najkrótszych ścieżek nazwanego jego nazwiskiem.

Algorytm, jak zobaczysz dalej, bardzo przypomina w swojej budowie obliczenie wyrażeń zapisanych w ONP. Tutaj również będziemy odczytywać równanie od lewej do prawej i wykonywać operacje w zależności od tego, czy mamy do czynienia z operatorem, czy liczbą. Do tego znowu będziemy posiłkować się stosem w celu otrzymania wyniku.

Wersja, którą tutaj pokażę, będzie uproszczona i będzie brać pod uwagę tylko podstawowe operatory (+, -, *, /) oraz nawiasy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak obsłużyć funkcje i inne operatory, polecam pokombinować na własną rękę, bo algorytm wymaga wówczas niewielkich, stosunkowo prostych zmian.

Kroki algorytmu

Algorytm na wejściu przyjmuje wyrażenie zapisane w notacji infiksowej (dla uproszczenia załóżmy, że mamy je rozdzielone na tablicę poszczególnych symboli). Na wyjściu otrzymamy wyrażenie zapisane w notacji postfiksowej (odwrotna notacja polska).

 1. Utwórz stos.
 2. Dla każdego symbolu w wyrażeniu:
  1. Jeśli symbol jest liczbą, dodaj go do wyniku.
  2. Jeśli symbol jest operatorem (oznaczmy go jako a):
   1. Jeśli operator na górze stosu ma kolejność wykonywania mniejszą lub równą a, zdejmij go ze stosu, dodaj do wyniku i powtórz punkt 2.2.1.
   2. Dodaj operator a na stos.
  3. Jeśli symbol jest lewym nawiasem, dodaj go na stos.
  4. Jeśli symbol jest prawym nawiasem:
   1. Jeśli symbol na górze stosu nie jest lewym nawiasem, zdejmij go ze stosu, dodaj do wyniku i powtórz punkt 2.4.1.
   2. Jeśli symbol na górze stosu to lewy nawias, zdejmij go ze stosu (bez dodawania do wyniku).
 3. Zdejmij wszystkie operatory ze stosu i dodaj je do wyniku w kolejności ściągania.

Drobne uwagi do powyższych kroków, które mogą się przydać przy rozbudowie algorytmu:

 • (pkt. 2.2.1) Jeśli obsługujemy potęgowanie i jest ono operatorem a, wówczas nie interesuje nas taka sama kolejność wykonywania przy warunku. Wynika to z faktu, że potęgowanie jest działaniem prawostronnie łącznym (w uproszczeniu — liczymy najpierw wszystko, co znajduje się po prawej stronie, a nie po lewej) w przeciwieństwie do reszty działań.
 • (pkt 2.4) Jeśli opróżnimy stos, nie trafiając ani razu na lewy nawias, oznacza to, że działanie było źle zapisane.
 • (pkt 3) Jeśli natrafimy na nawias, również oznacza to, że działanie było źle zapisane.

Przykładowe rozwiązanie

Sprawdźmy najpierw na kartce algorytm dla wykorzystywanego cały czas w poprzednim artykule działania 6/2(2+1)6/2 \cdot (2+1). Jak możemy stamtąd pamiętać, w odwrotnej notacji polskiej jest to 6 2 / 2 1 + 6 \text{ } 2 \text{ } / \text{ } 2 \text{ } 1 \text{ } + \text{ } \cdot. Zobaczmy, czy otrzymamy to samo.

 1. Najpierw odczytujemy symbol 6. Jest to liczba, więc go dodajemy do wyniku. Wynik: 6, stos: [].
 2. Kolejny symbol to /. Jest to operator, więc dodajemy go od razu na stos, ponieważ stos jest pusty. Wynik: 6, stos: ["/"].
 3. Następnie mamy 2. Liczbę od razu dajemy do wyniku. Wynik: 6 2, stos: ["/"].
 4. Kolejny symbol to *. Jest to operator, więc:
  1. Sprawdzamy operator na górze stosu. Jest to dzielenie i ma ono taką samą kolejność wykonywania co mnożenie, więc zdejmujemy go ze stosu i dodajemy do wyniku. Wynik: 6 2 /, stos: [].
  2. Stos jest pusty, więc dodajemy do niego aktualny operator. Wynik: 6 2 /, stos: ["*"].
 5. Teraz odczytujemy (. Jest to lewy nawias, czyli od razu dodajemy go na stos. Wynik: 6 2 /, stos: ["(", "*"].
 6. Znowu mamy 2, czyli liczbę. Dodajemy do wyniku. Wynik: 6 2 / 2, stos: ["(", "*"].
 7. Następnie mamy +. Oczywiście jest to operator, stąd wykonujemy kolejno:
  1. Sprawdzamy szczyt stosu. Jest tam lewy nawias. Z racji tego, że nie jest to operator, to nic nie wykonujemy.
  2. Dodajemy operator na stos. Wynik: 6 2 / 2, stos: ["+", "(", "*"].
 8. Odczytujemy 1. Liczby dodajemy od razu do wyniku. Wynik: 6 2 / 2 1, stos: ["+", "(", "*"].
 9. Tym razem mamy ). Jest to prawy nawias, więc:
  1. Sprawdzamy symbol na górze stosu. Jest to dodawanie, więc ściągamy go ze stosu i dodajemy do wyniku. Wynik: 6 2 / 2 1 +, stos: ["(", "*"].
  2. Ponownie sprawdzamy symbol na szczycie stosu. Tym razem jest to lewy nawias, więc ściągamy go ze stosu. Wynik: 6 2 / 2 1 +, stos: ["*"].
 10. Doszliśmy do końca działania, więc ściągamy symbole ze stosu i dodajemy je do wyniku. Wynik: 6 2 / 2 1 + *, stos: [].

Jak widać na powyższym przypadku, otrzymaliśmy to samo działanie.

Implementacja w kodzie

Przełóżmy w takim razie to, co napisaliśmy w krokach, na kod. Jak wcześniej wspomniałem, zaimplementujemy cztery podstawowe operacje. Oto przykładowe podejście do implementacji w JavaScripcie:

// mapa priorytetów operatorów
// niższy to wcześniejsza kolejność wykonywania
const OPERATOR_PRIORITY = {
 '+': 2,
 '-': 2,
 '*': 1,
 '/': 1
};

// lista operatorów
const OPERATORS = ['+', '-', '*', '/'];

// zakładamy, że wyrażenie jest tablicą stringów
function infixToRpn(expression) {
 // inicjujemy stos jako listę tablicową
 const stack = [];
 // inicjujemy wynik, dla uproszczenia niech będzie tablicą
 const result = [];
 // dla każdego symbolu w wyrażeniu...
 for (const symbol of expression) {
  // jeśli wyrażenie jest liczbą
  const symbolAsNumber = parseFloat(symbol);
  if (!Number.isNaN(symbolAsNumber)) {
   result.push(symbol);
  }
  // jeśli jest operatorem
  else if (OPERATORS.includes(symbol)) {
   // tak długo, jak na szczycie stosu jest operator
   // i ma mniejszą bądź równą kolejność wykonywania...
   // szczyt stosu to u nas ostatni element (-1)
   while (stack.length > 0
    && OPERATORS.includes(stack.at(-1))
    && OPERATOR_PRIORITY[stack.at(-1)] <= OPERATOR_PRIORITY[symbol]) {
    // ...to ściągamy go ze stosu i dodajemy do wyniku
    result.push(stack.pop());
   }
   // dodajemy operator na stos
   stack.push(symbol);
  }
  // jeśli jest lewym nawiasem
  else if (symbol === '(') {
   // dodajemy na stos
   stack.push(symbol);
  }
  // jeśli jest prawym nawiasem
  else if (symbol === ')') {
   // tak długo, jak symbol na szczycie stosu nie jest lewym nawiasem...
   while (stack.length > 0 && stack.at(-1) !== '(') {
    // ...ściągamy ze stosu i dodajemy do wyniku
    result.push(stack.pop());
   }
   // jeśli symbol na górze stosu to lewy nawias
   if (stack.at(-1) === '(') {
    // zdejmujemy go ze stosu
    stack.pop();
   }
  }
 }
 // tak długo, jak stos zawiera jeszcze operatory...
 while (stack.length > 0) {
  // ...dodajemy je do wyniku
  result.push(stack.pop());
 }
 // zwracamy wynik
 return result;
}

Kod możesz przetestować na Replit.

Łączymy algorytmy w jeden

Napisany przed chwilą kod pozwoli nam przekonwertować notację infiksową do postfiksowej (ONP). Natomiast w poprzednim artykule pokazałem kod umożliwiający obliczenie wartości wyrażeń zapisanych w ten sposób.

Całości kodu po połączeniu obu algorytmów nie będę tutaj wklejać, ale możesz go znaleźć na Replit.

Warto się zastanowić, jak przerobić kod tak, aby przyjmował dowolne wyrażenie wpisane przez użytkownika i je obliczał (czyli na wejściu typ string zamiast tablicy ze stringiem podzielonym na poszczególne symbole). Napisanie czegoś takiego ma pewne pułapki, na przykład:

 • Użytkownik może używać spacji między symbolami lub ich nie używać (albo raz używać, raz nie).
 • Można pomijać operator mnożenia.
 • Należy rozróżnić liczby ujemne od odejmowania.
 • Jeśli chcemy napisać uniwersalną aplikację, warto zwrócić uwagę, że w niektórych krajach (w tym w Polsce) separatorem dziesiętnym jest przecinek, gdy w reszcie świata (oraz w językach programowania) jest nim kropka.

Podsumowanie

W tym krótkim uzupełnieniu do poprzedniego artykułu pokazałem, jak bardzo prostym algorytmem możemy zamienić tradycyjnie stosowaną notację infiskową wyrażeń matematycznych na odwrotną notację polską, która jest prosta do obliczenia algorytmicznie. Łącząc ten algorytm z przedstawionym poprzednio przeze mnie algorytmem obliczania wartości wyrażenia zapisanego w odwrotnej notacji polskiej, jesteśmy w stanie napisać program obliczający wyrażenia zapisane postacią infiksową. Mimo że musimy tu zastosować jeden po drugim dwa różne algorytmy, nie stanowi to problemu, ponieważ oba mają liniową złożoność obliczeniową (O(n)\Omicron(n), gdzie nn to liczba symboli w wyrażeniu).

Literatura

Zdjęcie na okładce wygenerowane przez DALL-E.