świstak.codes

O programowaniu, informatyce i matematyce przystępnym językiem

Otoczka wypukła

W artykule o krzywych Béziera wspomniałem, że będą one zawsze zawierać się wewnątrz otoczki wypukłej wszystkich punktów kontrolnych je opisujących. Można zadać bardzo trafne pytanie — jak je wyznaczyć? Mimo że na pierwszy rzut oka nie brzmi to jakoś fascynująco, to znajdowanie otoczki wypukłej jest dość ciekawym zagadnieniem algorytmicznym. Pokażę jedno podejście, które wykorzystując bardzo proste założenia, przeprowadza nas przez kilka różnych zagadnień związanych z geometrią obliczeniową, rozwijając tym samym postrzeganie, jak można podchodzić do rozwiązywania problemów algorytmicznych.

Otoczka wypukła

Zanim opowiem, w jaki sposób wyznaczać otoczkę wypukłą, wypadałoby, chociaż w skrócie, powiedzieć, co to jest. Nie będę jednak wchodzić tu głęboko w definicje matematyczne, a raczej podam intuicyjne, żeby po prostu zrozumieć, o co chodzi w najbardziej typowym przypadku.

Najpierw poznajmy pojęcie zbioru wypukłego (po ang. convex set). Jest to podzbiór jakiejś przestrzeni, w którym jeśli połączymy ze sobą odcinkiem dwa punkty, to odcinek również będzie należeć do tego zbioru. W przestrzeni euklidesowej zbiorami wypukłymi są np. kwadrat, trójkąt, wielokąty foremne, czyli tzw. figury wypukłe. Jakichkolwiek punktów w ich środku nie znajdziemy, zawsze odcinek je łączący znajdzie się w środku figury.

Rysunek przedstawia cztery figury z zaznaczonymi na nim punktami połączonymi odcinkami. Koło jest podpisane jako zbiór wypukły. Sześciokąt foremny również jest tak podpisany. Pięcioramienna gwiazda jest podpisana, że nie jest zbiorem wypukłym (odcinek wychodzi poza figurę). Jest jeszcze figura przypominająca kształtem strzałkę, również podpisana, że nie jest zbiorem wypukłym.
Przykładowe figury (zbiory) wypukłe w przestrzeni euklidesowej.

Otoczka wypukła (po ang. convex hull) to natomiast najmniejszy (składający się z najmniejszej liczby punktów) zbiór wypukły zawierający jakiś wskazany podzbiór przestrzeni. Możemy to sobie wyobrazić, że ze zbioru punktów wybieramy takie punkty, które po połączeniu wyznaczą granicę, w której mieszczą się wszystkie inne punkty. Tym samym uzyskany wielokąt będzie figurą wypukłą.

Algorytm Grahama

Podejście, którym rozwiążemy problem znajdowania otoczki wypukłej, jest algorytm Grahama (po ang. Graham's scan). Został opublikowany w 1972 r. przez amerykańskiego matematyka Ronalda Grahama. My jednak skupimy się nie tyle na jego oryginalnej wersji, co na lekko zmodyfikowanej, zaprezentowanej we Wprowadzeniu do algorytmów T. Cormena.

Opis algorytmu

Pomysł algorytmu opiera się na przechodzeniu przez posortowaną listę punktów i odkładaniu takich, aby droga od punktu do punktu zawsze odbywała się przez wykonywanie skrętów w lewo. Zapewni nam to utworzenie listy zawierającej kolejne punkty otoczki wypukłej. Tylko jak to dokładnie działa?

Zaczynamy od wyznaczenia pierwszego punktu otoczki. Będziemy szli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (stąd skręty w lewo), więc punkt, od którego zaczniemy, musi być najbardziej wysuniętym na dół (o najniższej współrzędnej yy). Jeśli wiele punktów spełnia ten warunek, bierzemy taki z nich, który jest najbardziej wysunięty w lewo (o najniższej współrzędnej xx). Punkt ten nazwiemy P0P_0. Warto w tym miejscu dodać, że mimo iż na ekranach komputera mamy odwróconą oś OYOY, to obliczenia będą wciąż prawidłowe.

Znamy punkt startowy, ale co z posortowaniem reszty? Otóż sortujemy punkty rosnąco według kąta między P0P_0 a sprawdzanym punktem (nazwijmy go PiP_i). Taki kąt możemy wyznaczyć matematycznie przez przesunięcie wszystkich punktów tak, aby P0=(0,0)P_0 = (0,0), i wówczas sortujemy punkty według tego, jaki kąt jest między odcinkiem poprowadzonym od P0P_0 do PiP_i a osią OXOX. Jeśli trafi nam się przypadek, gdzie dwa punkty dają ten sam kąt, zostawiamy tylko ten punkt, który jest najdalej od P0P_0. Te, co są bliżej, na pewno nie będą częścią otoczki.

Teraz będziemy przechodzić po kolei po punktach. Do rezultatu z góry możemy dodać P0P_0 oraz P1P_1 i zaczynamy iterowanie od P2P_2. Będę określać, że kolejne punkty wyciągane podczas iteracji to PiP_i. Sprawdzamy, czy idąc od przedostatniego zapamiętanego punktu, przez ostatnio zapamiętany, do PiP_i, zawsze wykonujemy skręt w lewo. Jeśli nie, odrzucamy ostatnio zapamiętany punkt i sprawdzamy dalej. Jeśli wykonaliśmy tylko skręty w lewo, zapamiętujemy punkt PiP_i i iterujemy dalej, aż skończą nam się punkty.

Na sam koniec zostajemy z listą punktów, które stanowią otoczkę wypukłą. Co wygodne w kontekście rysowania, punkty te mamy zapisane po kolei. Warto dodać, że są zapisane w kolejności przeciwnej do wskazówek zegara.

Na poniższej animacji możesz zobaczyć przebieg tego algorytmu.

(źródło: Shiyu Ji, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Lista kroków

Przełóżmy więc powyższy opis algorytmu na listę kroków. Zrobimy tak, ponieważ w ten sposób namierzymy elementy, które mogą nie być tak oczywiste do zaprogramowania.

Algorytm na wejściu przyjmuje zbiór punktów zawierający więcej niż 2 punkty. Na wyjściu otrzymujemy podzbiór tego zbioru, który stanowi otoczkę wypukłą.

 1. Zainicjalizuj pusty stos.
 2. Znajdź punkt, który ma najmniejszą współrzędną yy. W przypadku gdy wiele punktów ma taką samą, wybierz spośród nich ten o najmniejszej współrzędnej xx. Znaleziony punkt oznacz jako P0P_0.
 3. Posortuj rosnąco pozostałe punkty (P1...PnP_1...P_n) według kąta, który tworzą z punktem P0P_0. W przypadku gdy kilka punktów ma ten sam kąt, zostaw jedynie ten znajdujący się najdalej od P0P_0.
 4. Dodaj P0P_0 i P1P_1 na stos.
 5. Dla każdego punktu (PiP_i) z listy posortowanych punktów (od P2P_2):
  1. Tak długo, jak na stosie jest więcej niż 1 punkt oraz przedostatni punkt ze stosu, ostatni punkt ze stosu i PiP_i nie dają lewoskrętu:
   1. Odrzuć punkt z góry stosu.
  2. Dodaj PiP_i na stos.
 6. Zwróć zawartość stosu.

Algorytm ma złożoność czasową O(nlogn)\Omicron(n \log n) przy założeniu, że algorytm sortujący ma taką samą złożoność. Dzieje się tak, ponieważ sortowanie jest tu dominującą operacją. Samo przejście po punktach zajmuje O(n)\Omicron(n), nawet biorąc pod uwagę, że operujemy na stosie, gdyż zwykle te same punkty są rozpatrywane maksymalnie dwa razy.

Jeśli będziemy chcieli zaprogramować ten algorytm, możemy mieć wątpliwości, w jaki sposób odpowiednio wykonać sortowanie po kącie (krok 3) i jak wykrywać lewoskręty (krok 5.1). Pominę dodatkowe rozpisanie znajdowania punktu P0P_0 (krok 2), bo ogranicza się to do napisania prostej funkcji znajdującej minimum. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, możesz sprawdzić dalej w gotowej implementacji.

Dodam też, że o ile kroki napisałem na podstawie pseudokodu z książki Cormena, to spokojnie można je jeszcze uprościć. W kroku 3 możemy posortować punkty razem z P0P_0, a skoro ten i tak wyląduje jako pierwszy w posortowanej tablicy (kąt wyniesie 00^{\circ}), możemy pominąć krok 4. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie odrzucić punktu P0P_0, jeśli inne będą mieć ten sam kąt (przy czym odrzucamy wszystkie między P0P_0 a najodleglejszym od niego).

Sortowanie po kącie

W przypadku sortowania nie powiem, który algorytm najlepiej użyć. Sortowaniu poświęciłem 8 artykułów opisujących (o ile dobrze policzyłem) 21 różnych algorytmów (+ ich warianty). Polecanym przeze mnie podejściem będzie po prostu zastosowanie tego, który oferuje Twój język programowania, bo zwykle są to optymalne implementacje sortowania przez scalanie lub sortowania szybkiego.

W tym momencie jednak warto zadać sobie pytanie — jak posortować po kącie? Otóż najprościej wykorzystać do tego celu funkcję atan2 (dwuargumentowy arcus tangens), która jest wbudowana w wiele języków programowania i zwraca dokładnie to, co chcemy — kąt między dwoma punktami wyrażony w radianach (chociaż jednostka nie ma tu znaczenia). Jeśli jesteś ciekaw(a) matematyki stojącej za atan2, opisałem ją w artykule Algorytmika gier — obrót do punktu.

Jeśli chcemy sortować rosnąco, to komparator, który musimy podać funkcji sortującej, będzie wyglądać następująco (zakładając, że punkty są obiektami z polami x i y określającymi położenie oraz że mamy zmienną p0 z punktem P0P_0):

function compare(a, b) {
 const angleA = Math.atan2(a.y - p0.y, a.x - p0.x);
 const angleB = Math.atan2(b.y - p0.y, b.x - p0.x);
 return angleA - angleB;
}

Zostaje jeszcze przypadek wielu punktów z tym samym kątem. Jeśli nie piszemy własnej funkcji sortującej, zdecydowanie najlepszym podejściem będzie najpierw posortować, a potem przeiterować po tablicy, i w razie tych samych kątów usuwać po kolei te punkty, które są bliżej P0P_0.

Warto tutaj dodać dwie rzeczy:

Wykrywanie lewoskrętów

To, co nazywam wykrywaniem lewoskrętów, to tak naprawdę sprawdzenie, czy dla punktów AA, BB, CC kąt ABC\measuredangle ABC jest wypukły (lewoskręt), wklęsły (prawoskręt) czy półpełny (brak skrętu). W angielskiej literaturze znajdziemy obliczanie tego pod hasłem counterclockwise turns (skręty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) lub pod skrótem ccw. Ja skorzystam ze sposobu opisanego przez R. Sedgewicka.

Z racji tego, że nie interesuje nas tutaj konkretna wartość kąta, a jedynie jego rodzaj, możemy to sprawdzić, obliczając iloczyn wektorów AB\overrightarrow{AB} i AC\overrightarrow{AC}. W ten sposób obliczymy dwukrotność pola trójkąta opisanego tymi trzema punktami. Sprowadza się to ostatecznie do prostego równania:

AB×AC==AxAy1BxBy1CxCy1=AxByAyBx+AyCxAxCy+BxCyCxBy=(BxAx)(CyAy)(ByAy)(CxAx)\begin{align*} \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \\ &= \begin{vmatrix} A_x & A_y & 1 \\ B_x & B_y & 1 \\ C_x & C_y & 1 \end{vmatrix} \\ &= A_x B_y - A_y B_x + A_y C_x - A_x C_y + B_x C_y - C_x B_y \\ &= (B_x - A_x)(C_y - A_y) - (B_y-A_y)(C_x-A_x) \end{align*}

Jeśli wynik jest dodatni, mamy do czynienia z trójkątem, czyli kąt ABC\measuredangle ABC był wypukły (lewoskręt). Jeśli jest ujemny — kąt jest wklęsły. Wynik jest równy 0, jeśli punkty są w jednej linii (kąt półpełny).

Przełożenie na kod jest bardzo proste:

function ccw(a, b, c) {
 return (b.x - a.x) * (c.y - a.y) - (c.x - a.x) * (b.y - a.y);
}

Warto dodać, że znajdziemy również inną wersję tego algorytmu (zresztą też pokazaną przez Sedgewicka), gdzie zamiast dwukrotności pola zwracamy po prostu wartości 1, -1 lub 0. Wygląda następująco (kod w JavaScript):

function ccw(a, b, c) {
 const dx1 = b.x - a.x;
 const dy1 = b.y - a.y;
 const dx2 = c.x - a.x;
 const dy2 = c.y - a.y;

 if (dx1 * dy2 > dy1 * dx2) return 1;
 if (dx1 * dy2 < dy1 * dx2) return -1;
 if (dx1 * dx2 < 0 || dy1 * dy2 < 0) return -1;
 if (dx1 * dx1 + dy1 * dy1 < dx2 * dx2 + dy2 * dy2) return 1;

 return 0;
}

Zaletą tej wersji jest to, że możemy łatwo obsłużyć operacje na dużych liczbach w językach silnie typowanych, zachowując zwracanie typu int bądź nawet logicznego. Wówczas zmienne dx1, dy1, dx2 i dy2 byłyby typu long (w ekstremalnych przypadkach może nawet jakiś BigInt); mnożylibyśmy, nie martwiąc się o przekroczenie zakresu, a funkcja zwróciłaby prostszy typ. Wadą natomiast jest niepotrzebne powielanie mnożeń, które są kosztowne obliczeniowo (chociaż pytanie, czy musimy się tym martwić przy dzisiejszym sprzęcie). Dlatego też musisz zdecydować, która wersja lepiej nada się w Twoim przypadku. Ja będę w kodzie kontynuować używanie podstawowej wersji.

Implementacja w kodzie

Połączmy teraz to wszystko w kod JavaScriptowy. Zanim jednak przejdę do kodu, kilka szczegółów implementacyjnych:

 • Użyjemy wbudowanej w JavaScriptowe tablice funkcji sort(). W silniku V8 (interpreter wbudowany w Node.js i przeglądarkę Chrome) jest ona implementacją algorytmu Timsort (źródło), który jest odmianą sortowania przez scalanie.
 • JavaScript nie posiada struktury stosu, ale zasymulujemy ją, korzystając z tablic. Co wygodne, tablice w JS posiadają funkcje przypominające obsługę stosu: pop() (ściągnięcie ostatniego elementu) i push() (dodanie elementu na koniec). Dodatkowo zaimplementujemy funkcję do podglądania ostatniego (top()) i przedostatniego elementu (nextToTop()).
 • Tak jak wcześniej — zakładam, że punkty będą obiektami zawierającymi pola x i y.

Kod mógłby wyglądać następująco:

// funkcja znajdująca punkt P0
function findStartingPoint(points) {
 // załóżmy, że na razie najmniejszym punktem będzie pierwszy punkt w tablicy
 let currentMinPoint = points[0];
 // iterujemy po wszystkich punktach
 for (const point of points) {
  if (point.y < currentMinPoint.y) {
   // zapamiętujemy punkt o mniejszej współrzędnej Y
   currentMinPoint = point;
  } else if (point.y === currentMinPoint.y) {
   // jeśli Y są równe, bierzemy pod uwagę ten, który ma mniejsze X
   if (point.x < currentMinPoint.x) {
    currentMinPoint = point;
   }
  }
 }
 // zwracamy znaleziony punkt P0
 return currentMinPoint;
}

// funkcja zwracająca posortowane punkty z odrzuceniem duplikatów
function sortPoints(points, p0) {
 // sortujemy punkty według kąta do P0
 // z racji tego, że sort() modyfikuje oryginalną tablicę, będziemy działać na kopii
 const sortedPoints = [...points].sort((a, b) => {
  // funkcja komparatora
  const angleA = Math.atan2(a.y - p0.y, a.x - p0.x);
  const angleB = Math.atan2(b.y - p0.y, b.x - p0.x);
  return angleA - angleB;
 });
 // uwaga na boku: od NodeJS 20 możemy użyć funkcji toSorted(), aby nie kopiować tablicy
 // tablica, w której zachowamy punkty po odfiltrowaniu
 const result = [];
 // iterujemy po punktach
 for (const point of sortedPoints) {
  if (result.length < 2) {
   // jeśli wynik nie ma co najmniej dwóch punktów, od razu dodajemy
   result.push(point);
  } else {
   // w przeciwnym razie sprawdzamy, czy ostatnio dodany punkt ma taki sam kąt
   // pobieramy ostatni punkt
   const lastPoint = result[result.length - 1];
   // wyliczamy jego kąt
   const lastAngle = Math.atan2(lastPoint.y - p0.y, lastPoint.x - p0.x);
   // wyliczamy kąt aktualnego punktu
   const currentAngle = Math.atan2(point.y - p0.y, point.x - p0.x);
   // propozycja optymalizacji:
   // zapamiętywanie kąta dla każdego z punktów już na poziomie sortowania

   // jeśli kąty są takie same, sprawdzamy odległość
   // porównujemy z zachowaniem marginesu błędu
   if (Math.abs(lastAngle - currentAngle) < Number.EPSILON) {
    // obliczamy odległość ostatniego punktu metryką Manhattan
    const lastDistance = Math.abs(lastPoint.x - p0.x) + Math.abs(lastPoint.y - p0.y);
    // obliczamy odległość aktualnego punktu
    const currentDistance = Math.abs(point.x - p0.x) + Math.abs(point.y - p0.y);
    if (currentDistance > lastDistance) {
     // jeśli aktualny punkt jest dalej, podmieniamy punkty
     result[result.length - 1] = point;
    }
   } else {
    // jeśli kąty są różne, po prostu dodajemy punkt
    result.push(point);
   }
  }
 }
 // zwracamy tablicę punktów
 return result;
}

// funkcja sprawdzająca rodzaj kąta ułożonego z punktów A, B, C
function ccw(a, b, c) {
 return (b.x - a.x) * (c.y - a.y) - (c.x - a.x) * (b.y - a.y);
}

// funkcja zwracająca przedostatni element stosu, bez ściągania
function nextToTop(stack) {
 return stack[stack.length - 2];
 // ewentualnie: stack.at(-2)
}

// funkcja zwracająca ostatni element stosu, bez ściągania
function top(stack) {
 return stack[stack.length - 1];
 // ewentualnie: stack.at(-1)
}

// funkcja wykonująca algorytm Grahama
function grahamScan(points) {
 // jeśli nie mamy przynajmniej 2 punktów, nie znajdziemy otoczki
 if (points.length < 2) {
  return [];
 }
 // znajdujemy punkt P0
 const p0 = findStartingPoint(points);
 // sortujemy punkty
 const sortedPoints = sortPoints(points, p0);
 // tworzymy stos
 const stack = [];
 // iterujemy po kolejnych punktach
 for (const point of sortedPoints) {
  // tak długo, jak stos zawiera więcej niż 1 punkt i nie ma lewoskrętności
  // odrzucamy ostatni punkt ze stosu
  while (stack.length > 1 && ccw(nextToTop(stack), top(stack), point) <= 0) {
   stack.pop();
  }
  // dodajemy aktualny punkt na stos
  stack.push(point);
 }
 // zwracamy stos, który zawiera otoczkę wypukłą
 return stack;
}

Powyższy kod możesz przetestować na Replit.

Prezentacja

Poniżej znajduje się prezentacja algorytmu Grahama w akcji. Możesz dodawać nowe punkty lub przesuwać i usuwać istniejące (po zaznaczeniu pojawia się przycisk albo możesz użyć klawisza Backspace) i na bieżąco będzie się obliczać nowa otoczka wypukła zbioru. Natomiast jeśli chcesz, możesz też zobaczyć, jak krok po kroku wygląda jej obliczanie. W tym celu użyj kontrolek na samym dole prezentacji, gdzie możesz sterować animacją pokazującą, jakie są pośrednie kroki w trakcie wykonywania algorytmu. Aby łatwiej było zauważyć stan, na niebiesko została zaznaczona ostatnio obliczona krawędź, a na zielono punkty będące częścią aktualnie wyliczonej otoczki.

Prezentacja została napisana z użyciem biblioteki React Flow i jej kod źródłowy znajdziesz na moim GitHubie.

Inne podejścia

Algorytm Grahama to tylko jedno z wielu podejść do znajdowania otoczki wypukłej wybrane przeze mnie do pokazania ze względu na to, że jest proste i wydajne. Możemy jeszcze wymienić między innymi takie algorytmy, które również rozwiążą ten problem algorytmiczny:

 • Algorytm Jarvisa (po ang. Jarvis march) — inne bardzo proste podejście. Znajdujemy punkty położone najniżej i najwyżej, a następnie wyszukujemy od nich kolejne punkty, do których kąt jest najmniejszy. Złożoność czasowa to O(nh)\Omicron(nh), gdzie hh jest liczbą punktów z ilu się składa otoczka. Oznacza to, że w prostych przypadkach jest wydajniejszy od algorytmu Grahama (gdy h<log(n)h < \log(n)).
 • Quickhull — analogicznie jak w sortowaniu szybkim (do którego nazwa nawiązuje), algorytm ten wykorzystuje metodę dziel i zwyciężaj. Najpierw znajdujemy punkty wysunięte skrajnie w lewo i w prawo, po czym rysujemy wirtualnie odcinek między nimi. Następnie szukamy punktów znajdujących się najdalej od obu linii, formując tym samym trójkąty. Potem powtarzamy rekurencyjnie wyszukiwanie dla każdego nowo narysowanego boku trójkąta, aż nie będzie już punktów poza otoczką. Złożoność czasowa to O(nlogn)\Omicron(n \log{n}).
 • Łańcuch monotoniczny Andrew (po ang. Andrew's monotone chain) — bardzo zbliżony do algorytmu Grahama, tylko tutaj sortujemy punkty po współrzędnej xx, a następnie przechodzimy dwukrotnie po punktach — najpierw żeby złożyć dolną część otoczki, potem górną. Podobnie jak w przypadku algorytmu Grahama, złożoność zależy tylko od podejścia do sortowania, więc można założyć, że jest to O(nlogn)\Omicron(n \log{n}).

Podejść jest oczywiście więcej. Chętnych zachęcam do poczytania, które podejścia możemy stosować do wyznaczania otoczki wypukłej, mając więcej niż 2 wymiary (np. w przestrzeni trójwymiarowej).

Zastosowania

Dobrze, poobliczaliśmy sobie, porysowaliśmy, ale warto zadać pytanie — po co? Możliwość znalezienia wielokąta wypukłego, w którym zawarte będą wszystkie punkty danego zbioru, nie brzmi jak coś fascynującego czy potrzebnego. Nic bardziej mylnego. Oto kilka przykładowych informatycznych zastosowań znajdowania otoczki wypukłej:

 • Przy wizualizacji danych statystycznych możemy mieć do czynienia z tzw. wykresami torbowymi (po ang. bagplot). Nie wchodząc w szczegóły, o co w nich chodzi — aby odpowiednio zaznaczyć w nim dane, obliczamy otoczki wypukłe dla wybranych podzbiorów punktów.
 • Innym zastosowaniem w wizualizacji danych jest wskazywanie granic obszarów na mapach, np. obszarów występowania zwierząt na bazie danych wskazujących konkretne punkty, gdzie dokonano obserwacji.
 • W grafice komputerowej i przy programowaniu gier możemy wykorzystać otoczki wypukłe do upraszczania obiektów, aby łatwiej wykonywać detekcję kolizji czy inne symulacje fizyczne.
 • Otoczki wypukłe stosuje się też w dziedzinie rozpoznawania obrazów do wyznaczania obszaru zajmowanego przez obiekty.

Zresztą ostatnie dwa punkty możemy streścić jednym zdaniem: otoczką wypukłą wyznaczamy przybliżenie skomplikowanej figury geometrycznej. Samo to może pomóc Ci znaleźć kolejne praktyczne zastosowania.

Zrzut ekranu czterech okien. Lewe górne pokazuje zdjęcie świstaka, lewe dolne rysunek świstaka, a okna po prawej wyliczone otoczki wypukłe konturów znalezionych przez OpenCV.
Przykład zastosowania wyznaczania otoczek wypukłych przy detekcji kształtów. Na pokazanym przykładzie, za pomocą biblioteki OpenCV, wyznaczyłem kontury wykrytych kształtów, po czym zamiast wyświetlać kontury, wyznaczyłem ich otoczki wypukłe, aby otrzymać zajmowane przez nie obszary. Szczególnie dobrze widać to na rysunkowym przykładzie, gdzie mamy otoczkę zawierającą cały rysunek (żółty kolor).
Kod aplikacji znajdziesz na Replit, aczkolwiek musisz ją ściągnąć i uruchomić lokalnie.

Oprócz tego otoczki wypukłe mają swoje zastosowanie w matematyce, fizyce kwantowej, termodynamice, a nawet w ekonomii.

Podsumowanie

Jak widać po tym artykule, temat otoczki wypukłej nie jest tak nudny i niepotrzebny, jak mogłoby się wydawać. Samo jej znalezienie nie jest skomplikowanym zadaniem algorytmicznym. Z pokazanej wyżej prezentacji widać, że opisany przeze mnie algorytm Grahama jest wydajny i bardzo dobrze sprawdza się w praktycznych zastosowaniach przy rysowaniu otoczki. Polecam rozszerzyć na własną rękę przedstawione tu informacje — zarówno jak wyglądają alternatywne algorytmy, jak i doczytać o innych zastosowaniach.

Literatura

Zdjęcie na okładce wygenerowane przez DALL-E.